ic15504

Congres: Hulp en Handel in Perspectief

Publicatiedatum: 20/09/2018

Half mei kwam de nota ‘Investeren in perspectief’ uit, waarin minister Kaag van Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking haar beleidsplannen voor de komende jaren ontvouwde. Kwam de term ‘Hulp en Handel’ in de tekst van het Regeerakkoord nauwelijks voor, in de beleidsnota wordt duidelijk dat dit kabinet het bestaande beleid op het snijvlak van hulp en handel voortzet en zelfs intensiveert. Vice Versa organiseert hierover op 16 oktober een debat, gesteund door Civic Engagement Alliance.

Minister Kaag wil dat het Nederlandse bedrijfsleven niet alleen met innovatieve oplossingen helpt om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s) te realiseren, maar denkt dat ze daarmee tevens nieuwe markten voor Nederlandse bedrijven kan aanboren. Nederland kan als handelsland en als partner in ontwikkelingssamenwerking bijdragen aan duurzame en inclusieve groei in het buitenland, en wil hier een voortrekkersrol in spelen.

Op dinsdagmiddag 16 oktober organiseert Vice Versa in het gebouw van de Sociaal-Economische Raad een middag waarin we doorpraten over het nieuwe beleid. We kijken zowel naar waar het schuurt, alsmede naar de kansen die nu nog onbenut blijven. We gaan met elkaar het gesprek aan over waar Nederland binnen de hulp en handelsagenda de komende jaren het best op kan inzetten en hoe we gezamenlijk onze positieve impact kunnen vergroten en negatieve impact kunnen verkleinen -ieder vanuit zijn of haar eigen rol.

Programma:
Moderator: Frénk van der Linden.

14.13.00 Aanvang, met koffie en thee
13.30 Opening door de moderator
13.35 Welkomstwoord Mariëtte Hamer, voorzitter SER
13.45 Keynote speech minister Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (tbc)
14.00: Talkshow over samenwerking voor betere ontwikkelingsimpact. Met o.a. Tanja Gonggrijp, directie Duurzame Economische Ontwikkeling, ministerie van Buitenlandse Zaken
Dr. C.U. (Chibuike) Uche, chairholder of the Stephen Ellis Chair for the Governance of Finance and Integrity in Africa
14.40 Vragen en discussie met de zaal
15.00 Koffiepauze
15.15-16.30 Break-out sessies

Sessie 1: Ondernemen in conflictgebieden en instabiele regio’s
Kunnen bedrijven en ondernemers bijdragen aan stabiliteit in conflictgebieden of is het een illusie om te denken dat verantwoord ondernemen mogelijk is in landen waar meestal sprake is van corruptie, slecht bestuur en conflict?
Moderator: Thea Fierens

Sessie 2: Partnerschappen voor een effectief internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen(IMVO)
Voor een effectief IMVO resultaat is samenwerking in de hele keten nodig. Maar hoe realiseer je dat?
Linda van Beek, teammanager VNO-NCW/MKB-Nederland (tbc)
Petra Veeneman, programmamanager IMVO, MVO (tbC)
Arend van Wijngaarden, voorzitter CNV Internationaal

Sessie 3: De rol van de financiële sector (Pensioenfondsen, Rabobank en FMO)
Heske Verburg, directeur van Solidaridad Europa
Peter Borgdorff, directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn (tbc)
Peter van Mierlo, CEO FMO
Moderator: Frénk van der Linden

16.30 Terugkoppeling en afronding
17.00-18.00 Borrel

Powered by Vice Versa, Solidaridad, de Civic Engagement Alliance (waaronder ICCO), FMO, IDH en het KIT

Het congres wordt gehost door de SER

Wat: Hulp en Handel Congres
Wanneer: dinsdagmiddag 16 oktober
Van 13.00-18.00, inclusief borrel
Waar: SER, Den Haag
Kosten: 20€ exclusief btw.
Aanmelden via https://hetnieuwe.viceversaonline.nl/events/hulp-en-handel-congres/, of stuur een email naar info@viceversaonline.nl

Back to overview

Civic Engagement Alliance uses cookies

We use cookies to make your experience of our website better. Please indicate whether you can consent to us using cookies. Our cookies policy explains what cookies are and how we use them. More info